Back to All Events

Prisons of Note Guest Talk: Department of Criminology and Sociology of Law, UiO

  • Institutt for kriminologi og rettssosiologi University of Oslo St. Olavs plass 5 Oslo (map)

Áine Mangaoang (Institutt for musikkvitenskap, UiO) kommer til forskergruppens undergruppe for straffegjennomføring for å fortelle om prosjektet Prisons of Note, som handler om musikk i fengsel.